Evangelisatie onder de “housers”

 

De house parties, die ongeveer in 1993 naar ons land kwamen overwaaien, hadden en hebben vele “New Age” kenmerken met nogal behoorlijke demonische en occulte invloeden.

De party`s hebben namen als “Dance to Eden” (Dans naar Eden), “Trip to Hell” (Uitstapje naar de hel), “Immortality” (Onsterfelijkheid), enz. Bij deze laatstgenoemde party was op een poster een kring van gestorvenen afgebeeld, die met de handen omhoog een ritueel uitvoeren: ze gaan muzikale poorten openen naar een heerlijke, lieflijke hel, die ze nooit meer willen verlaten…..

De house muziek is enorm opzwepend, en afkomstig uit Afrika, en o.a. via zwarte homo-jongeren in Amerika naar Europa gekomen.

Ecstasy (XTC) pillen, maar ook cocaïne, speed en marihuana ``helpen``, zodat het dansen tot aan de ochtenduren kan worden volgehouden…..

 

Een gebedsgroep is destijds begonnen met de geestelijke voorbereidingen voor evangelisatie onder de house party bezoekers en voor de confrontatie tussen licht en duisternis bij de house party`s tijdens het evangeliseren. We zochten samenwerking met diverse plaatselijke gemeenten en Christelijke organisaties. De bedoeling was om bij de party`s het Koninkrijk van Jezus Christus te proclameren …..met betoon van geest en kracht…..(1Kor. 2: 4b), in de vorm van getuigenissen, folderwerk, gesprekken, en wat de Heer meer op ons hart mocht leggen.

Bij de house party`s kwamen we geregeld een groot aantal jongeren uit verschillende kerken tegen, die niet het flauwste benul hadden van wat daar allemaal gaande was.

Zoals een jongeman tegen me zei: “Ik ben weggevlucht van de houseparty in de Martinihal toen ze boze geesten begonnen op te roepen. Ik ervoer een onverklaarbare enge druk op mij, waardoor ik niet langer kón blijven…..Ik wist niet wat me overkwam…..” Bij duizenden gaan deze jongelui naar de duistere party`s, niet wetende waarmee ze zich inlaten.

 

Naast het evangeliseren onder de housers achtten we het ook belangrijk om voorlichting over house-muziek, rock- en pop-muziek te geven aan jeugdgroepen in kerken, gemeenten, Christelijke organisaties, ouders en scholen.

Dit leidde uiteindelijk tot het oprichten van de Evangelisatie-werkgroep “Naar HOUSE”, die zich later aansloot bij de Landelijke Evangelisatie Stichting “Naar HOUSE”, hoewel de werkgroep aanvankelijk geheel zelfstandig opereerde. Bij de oprichting werden we bepaald bij wat Gods Woord zegt in Spr. 24:11 - “Red hen, die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen.”

 

Na vele jaren gaat ook dit evangelisatiewerk nog steeds door. Het stond tot medio 2016 onder leiding van Anneke Clingeborg.

Anneke Clingeborg

 

 

Dank u Heer, dat U ons mensen geeft als Anneke en haar geweldig team, die met ontferming bewogen zijn over deze jongeren!

 

Na haar overlijden wordt het werk nu gecoördineerd door de landelijke stichting. Voor informatie verwijzen wij naar hun internetpagina:

 

http://www.naarhouse.nl/