Huiskring

 

Pastoraat vormde in het begin van de acties en ons ander werk al een belangrijk onderdeel. Behalve de nazorg, die nodig was voor de hierboven genoemde groepen, werden heel wat mensen op onze weg gestuurd, die, hoewel ze het evangelie best kennen, toch veel geestelijke problemen hebben, b.v.:

       alleenstaanden; vaak gescheiden mensen;

       mensen, die “gewond” uit een bepaalde gemeente komen (met name bij deze groep zijn we altijd heel erg afhankelijk van het inzicht, dat de Geest Gods ons geeft);

       “getrouwe” lidmaten van een kerk of gemeente, die geen persoonlijke relatie met Jezus hebben.

 

Nu, onder meer voor deze mensen is er een huiskring van start gegaan, en deze kring kreeg het karakter van een fellowship, waar kinderen van de Heer leren om praktisch met elkaar om te gaan, en waar het geleerde (waar mogelijk) direct toegepast wordt.

Het karakter van die huiskring vinden we terug in het boek Handelingen: het opstandingsleven van Jezus in het leven van de destijdse Christenen:

       radicaal breken met de wereld en de geest van de wereld;

       leren om als kinderen van de Heer praktisch met elkaar om te gaan;

       voorbereiding op vervolging;

       ruimte voor de Heilige Geest om te kunnen functioneren;

       lofprijs en aanbidding;

       wonderen en tekenen.

 

We noemden de kring aanvankelijk Handelingen 29. De Here Jezus is ná Hand. 28 nog steeds bezig om handelingen te verrichten door Zijn Gemeente heen; en in dié periode leven wij!

Deze kring begon stadig te groeien, in aantal en in diepte, en de Here voegde toe…..die behouden werden (Hand. 2: 47). Wat is er mooier dan te zien hoe mensen uit de duisternis verlost worden en in Jezus’ Koninkrijk gaan wandelen. En dan te zien, dat hun leven ook werkelijk verandert. Ook vandaag zien we, dat Jezus nog altijd bezig is met het werk van herstel in de levens van mensen, herstel naar geest, ziel en lichaam!

 

De sleuteltekst voor deze huiskring is geworden: …..met ontferming bewogen….. (Luc.10:35)., en dit is ook de sleutel voor de stad Groningen, want we beseffen wel, dat de Heer ons werk pas dàn kan en wil stabiliseren en krachtig maken, als wij voortgaan om met Zijn bewogenheid onze taak te verrichten. En als wij Zijn bewogenheid, Zijn ontferming de onze maken, dan is onze betrokkenheid met de prostituées, housers, zwervers, studenten, enz. pas echt. En dát is wat de mensen zoeken in ons: echtheid, en niets anders.