St. Evangelisch en Pastoraal Centrum Groningen

(voor Stad en Ommelanden)

 

Doelstellingen:

Het doel van de stichting is, in de ruimste zin van het woord, de mensen in Groningen met het evangelie te bereiken, maar ook, waar nodig, een stuk begeleiding op kortere of langere termijn te geven; voornamelijk die mensen, die om wat voor reden dan ook vastgelopen zijn; voor deze mensen zoekt de stichting o.a. naar tijdelijke woongelegenheid.

Het motto van de stichting is en zal blijven: …..met ontferming bewogen…..(Luc.10: 33).

 

Achtergrond:

Gedurende de eerste helft van 1993 hielden wij, Hendrik Jan en Jacoba van Mourik, samen met een paar mede-Christenen, geregelde gebedswandelingen in de binnenstad van Groningen. En de gebeden op onze lippen waren: "Heer, wat wilt u, dat we in Groningen gaan doen? Waar wilt U ons gebruiken? En hoe? Wat is Uw strategie?"

De Heer bepaalde ons er al gauw bij, dat we onze aandacht moesten gaan richten op de prostituees in de stad en op de bezoekers van house-party's, de "housers", alsook dat we met een huiskring zouden moeten beginnen.

 

Behoefte:

De geestelijke nood in Groningen is enorm, en waar de stad behoefte aan heeft, is dat het Koninkrijk van Jezus nu eens zichtbaar mag worden door de kinderen Gods heen. Dit is dan ook het doel van het aanvankelijke Centrum en de huidige Stichting.

Bidt daarom voor ons, dat wij door ons leven en werken ertoe mogen bijdragen, dat dit werkelijkheid wordt!!

 

Vanuit de stichting zijn de volgende bedieningen ontstaan: