Permanentevangelisatie-team

 

Evangelisatie onder de prostituées en de house party bezoekers was niet het enige werk waar we ons destijds mee bezig hielden. Tijdens een bidstond kreeg ik, Hendrik Jan, een beeld van de stad Groningen; er werd gebeden voor de naderende jaarlijkse zomeraktie, die een week zou duren, en gedurende die week zou er ook een speciale gebedsactie gehouden worden. In het beeld zag ik, dat de stad omringd was door een muur, en die muur lag in puin. De woorden, die ik erbij kreeg, luidden: “Deze muur kan niet hersteld worden als er slechts één week per jaar aan gebouwd wordt”. En de Heer legde mijn vrouw en mij op het hart om een centrum voor evangelisatie en pastoraat te beginnen, en dit leidde o.a. tot de oprichting van een permanent evangelisatieteam voor Groningen, bestaande uit een team van radicale Christenen; dat o.m. beschikbaar zou zijn voor:

       evangelisatie bij occulte manifestaties;

       op verzoek van plaatselijke kerken of gemeenten, dus als een soort ondersteuningstroepen;

       gewoon op een koopavond;

       in bars, gevangenissen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, onder minderheidsgroepen, en

       niet in de laatste plaats: de academische wereld.

 

Heel belangrijk is, dat we de juiste bidders en voorbidders hebben, die wedergeboren zijn, en met de Geest vervuld. We hebben in onze stad namelijk te doen met sterke demonische bolwerken, die eeuwen lang ongemoeid gelaten zijn. Daarom hebben we dus bidders en voorbidders nodig, die de geestelijke oorlogsvoering kennen, en die kunnen strijden tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten (Efez. 6:12); mensen, die ook regelmatig door de straten van Groningen lopen en in de Naam van Jezus proclameren, dat Gods kinderen niet meer zullen toelaten, dat Satan zijn vrije gang kan gaan!