Evangelisatie onder de prostituées in Groningen

 

Halverwege 1993 is een team van zusters begonnen om de prostituées in de stad te bezoeken., en in de loop van de afgelopen jaren hebben de prostituées de bewogenheid van onze zusters als echt ervaren en hebben hun vertrouwen geschonken aan onze medewerksters.

Met heel veel meisjes en vrouwen hebben we al mogen bidden.

Bij een heel aantal hoeven we niet eens meer aan te kloppen: de deuren gaan vanzelf open, omdat we verwacht worden.

 

Tijdens een bidstond heeft de Heer ons duidelijk gemaakt, dat we niet meer moeten praten over de rosse buurt, maar over het Land van Herstel. Hij gaat veel meisjes en vrouwen herstellen en genezen. Zijn aandacht gaat ook uit naar de zgn. klanten, maar ook naar de zwervers en verslaafden, die daar rondhangen; ook deze zullen door de bediening van onze zusters onder Zijn herstel komen. We zijn zeer opgewonden over wat de Heer in het “Land van Herstel” nog verder gaat doen.

Eén ding is zeker: God is voornamelijk bezig om meisjes en vrouwen uit deze wereld tot Zich te trekken met Zijn koorden van liefde.

Geregeld horen we, dat prostituées gestopt zijn met hun werk.

Hoe groot is onze God! Halleluja!

 

We kunnen natuurlijk veel vertellen over het werk onder de prostituées, maar laten we een medewerkster aan het woord laten, die iets vertelt over haar ervaringen tijdens één van haar bezoeken aan het “Land van “Herstel”:

 

Die avond waren we met vier vrouwen, insluitend onze Spaanssprekende zuster…..De straat leek erg rustig; weinig mannen, en er waren best wat ramen leeg of dicht; van de prostituées, die er wel waren, hoorden we opmerkingen als: “niet veel te doen” of “slechte dagen”.

Aan het einde van de eerste straat liep een vrouw, met haar hoofd gebogen, wat verdwaald rond. Het was een Spaanssprekende vrouw. Onze Spaanssprekende zuster maakte haar duidelijk, dat wij het evangelie brachten van Jezus Christus,

Ze vroeg ons onmiddellijk mee te gaan naar haar kamer, om met haar te bidden.

Ze maakte een radeloze en wanhopige indruk. Ze vertelde dat ze in grote moeilijkheden zat…..

Ze had zelf de Heer al gesmeekt om hulp, en gebeden of de Heer een engel wilde sturen om haar te redden. Dat wij nu bij elkaar waren in haar bijna lege kamer, was voor haar een gebedsverhoring. Een gedeelte uit de Bijbel werd in het Spaans gelezen, en er werd met haar gebeden. God sprak tot haar door Zijn Woord en haar hart werd diep aangeraakt: ze begon zelfs onder tranen haar schuld tegenover God te belijden, heel spontaan, en ze stortte haar hart uit in gebed en dankzegging tot God.

We lazen daarna nog een Psalm, waardoor ze werd bemoedigd en aangemoedigd God te vertrouwen, ook met haar nood. Hoe Hij haar verder zou helpen, wisten we niet, maar dát Hij haar niet los zou laten, dat wisten we alle vijf!

Later hoorden we (via een betrouwbare bron), dat ze de volgende dag uit haar kamer (en uit Groningen) is vertrokken. Waar naar toe, weten we niet. We bidden haar (en zovelen in soortgelijke situaties) Gods liefde van harte toe; dat Hij haar (waar ze nu ook is) onder Zijn hoede wil nemen.

Groot is de Heer. “Aan U, Heer, komt alle eer toe, en U bent een eeuwige Rots.”

Een andere zuster schrijft:

Wat ook heel bijzonder is, is dat we op onze tochten door het “Land van Herstel” ook veel zwervers en/of verslaafden tegenkomen, en dat wij ook met hen in contact komen. Zij staan vaak open voor het evangelie.

Laatst nog, knielde één van onze medewerksters samen met een jongeman, een zwerver en verslaafd, neer, gewoon in een nis langs het trottoir, om te bidden voor herstel en bevrijding…..

En zo kunnen we doorgaan.

Wat is er toch een kracht in de Naam van Jezus!!!

 

Hij is bezig om van deze buurt een echt “Land van Herstel”te maken: Hij doet wat Hij beloofd heeft. En Hij is bezig om, door ons heen, gebied in te nemen in Groningen; in deze buurt, waar de geesten van onreinheid het voor het zeggen hadden, zal een reine en heilige plaats worden voor Koning Jezus, waar Zijn banier geplant zal worden.

Halleluja!

 

Deze tak van ons evangelisatiewerk gaat nog steeds door.

 

Voor verdere informatie:

 

http://www.restorationherstel.nl/contact.html